ACS SEAL CRYSTAL ®
Çimento Esaslı, Pozitif - Negatif Yönden Uygulanabilen, Kristalize Su İzolasyon Malzemesidir.

Ürün Tanımı
ACS SEAL CRYSTAL ® , çimento esaslı, kapiler etkili, eski ve yeni yapılarda su yalıtım amacıyla beton yüzeylere negatif ve pozitif yönden uygulanan, tek bileşenli kristalize su izolasyon malzemesidir.

Kullanım Yerleri

 • Temel ve perde su yalıtımında.
 • İç - dış, düşey ve yatay uygulamalarda.
 • Asansör çukurunun yalıtımında.
 • Tünel yalıtımında.
 • İstinat duvarlarında.
 • İstinat duvarlarında, barajlarda ve limanlarda
 • Bodrum katlarının beton yüzey yalıtımında.

Sarfiyat

 • İlk kat sarfiyatı : 1 kg/m 2 toz ürün
 • İkinci kat sarfiyatı : 1 kg/m 2 toz ürün

Avantajları

 • Kolay hazırlanır ve uygulanır.
 • Yalnızca su ile karıştırılmalıdır.
 • Ürün içindeki aktif malzeme beton içindeki suyla reaksiyona girer ve kapiler boşluklarda tekrar kristal oluşturarak, Bu sayede su geçirimsizlik sağlar.
 • Negatif yönden uygulanabilecek en ekonomik çözümdür.
 • Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklıdır.
 • İçme suyu depolarında kullanılabilir.
 • Oluşturduğu kalıcı kristaller ile kapiler boşlukları doldurarak uygulanan yüzeylerde su geçirmezlik sağlar.
 • Betonu ve donatıyı suyun etkilerinden korur.
 • Su buharı ve hava geçirim özelliği vardır.
 • Oluşturduğu kristaller çözünmez, yüzeyden ayrılmaz.